Anasayfa | Hakkımızda | Linkler | İletişim
Dosyalar  »  Cinsel Taciz  »  KESKte Cinsel Taciz
YİNE TACİZ YİNE SÜMENALTI!

Kadın Kurumlarının Açıklaması


 
Bu mektupta feministlere ve feminist duyarlılığı içselleştirmiş kadınlara hiç yabancı gelmeyecek bir olay anlatacağız. Patriyarkanın güya kadın duyarlılığına sahip olduğunu söyleyen zihinlerde nasıl tezahür ettiğinin, bunca mücadeleye rağmen emek hareketinde güç sahibi olan sol siyasetlerin hala aynı aymazlık noktasında olduklarının bir örneğini göreceksiniz. Evet, tahmin ettiğiniz üzere feminist hareketle ve feminist duyarlılığı içselleştirmiş kadınlarla diğer siyasetler arasında adeta bir turnusol kağıdı görevi gören cinsel tacizden bahsedeceğiz. 
KESK Genel Sekreteri Emirali Şimşek, genel merkez çalışanlarından bir kadına birden fazla kez cinsel tacizde bulundu. Tüzüğünde “ cinsiyetler arası eşitsizliğin ortadan kaldırılması için mücadele etmeyi” kendine amaç edinen bir konfederasyonda genel sekreter konumunda bulunan Şimşek, kendisinin hiyerarşik olarak altında çalışan kadını bu konumundan yararlanarak sistematik biçimde taciz etmiştir. Bu taciz, KESK içerisindeki emek hareketi bileşenlerince bilindiği halde, tacize karşı hiçbir kurumsal mekanizma işletilmeyerek uzun zaman boyunca yok sayılmış ve tacize uğrayan kadının yaşadığı travma derinleştirilmiştir.


KESK Merkez Yönetim Kurulunda yer alan ve KESK’e bağlı sendikalarda siyasi gücü olan siyasi gruplar ve/veya emek hareketi bileşenleri olayı ya görmezden geldiler, ya tacizi reddederek tacizciyi korudular, ya da tacize uğrayan kadının yanında görünüp bu durumu siyasi çıkarları için kullandılar. Zira çok siyasetli bir yapı olması itibariyle hemen her konuda toplantılar yapılan KESK yönetimi içerisinde,bu konuya ilişkin olağanüstü toplanıldığı halde sonuca yönelik bir toplantı gertçekleştirilemedi. 
 
Emirali Şimşek’in içinde yer aldığı siyasetten olan KESK Kadın Sekreterliği ise, taciz davalarında Yargıtay'ın dahi kabul ettiği "kadının beyanı esastır" ilkesini tamamen unutarak ve bir kenara bırakarak tacizci erkeğe sahip çıktı. Yaşananların taciz değil rızaya dayalı olduğundan, meselenin "siyasi komplo" olduğuna kadar varan, gayet de aşina olduğumuz ve fakat o kadınlardan duymayı hiç istemediğimiz ve hiç beklemediğimiz muhtelif bahanelere sığındılar. 
 
Gerek diğer siyasetler, gerekse tacizci erkeğin içinde yer aldığı siyaset "işyerinde cinsel taciz" sorununu, siyasetler arası çekişmeye taşımakla kabul edilemez bir tutum sergilediler ve tacize uğrayan kadını daha da mağdur ettiler.
 
Tacize uğrayan kadın, KESK içerisinde bu sorunun çözümlenemeyeceğini farkederek meseleyi yargıya intikal ettirdi ve Emirali Şimşek hakkında suç duyurusunda bulundu. Ancak, tacizci erkeğin içinde yer aldığı siyasetten kadınlar, tacizciyi sahiplenmenin, tacizi yok saymanın, meseleyi özünden koparıp "siyasi komplo" yaftası yapıştırmanın bir adım daha ötesine geçerek, kadını 2 erkekle muhatap ettiler ve bu 2 erkek şikayetin geri alınması hususunda kadına en hafif tabiri ile “rica”da bulundu. Nihayetinde tacize uğrayan kadın şikayetini geri çekmek zorunda kaldı. 
 
Tacize uğrayan kadın işyerinde hiyerarşik olarak üst kademede bulunan ve işvereni konumundaki Emirali Şimşek’ten gördüğü tacizi çoğu durumda gösterilemeyen cesareti göstererek dile getirdi. Bu olayın KESK içerisinde çözülmesi için çaba gösterdi. Umutları tükendiğinde yargıya başvurdu fakat bu girişimi de esasında yanında olması gereken kadınlarca engellendi. Tüm bunların üzerine işsiz kalan kadının yaşadığı cinsel taciz, erkek egemen zihniyetin bir tezahürü olan siyasi rant kavgalarına malzeme edildi. Kadın bin bir türlü baskıya maruz bırakıldı.
 
Biz; tacizde kadının beyanını esas almayan bununla da kalmayıp tacizcinin yanında yer alan, bu olayı siyasi bir rant malzemesi haline getiren ve bu tacizde kadının lehine hiçbir adım atmayan KESK Genel Merkezi bileşenlerini esefle kınıyoruz. Tüm bunlar yetmiyormuş gibi KESK’in, sendika genel merkezlerine gönderdiği 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü hazırlıkları konulu genelgede bir kadına cinsel, psikolojik ve ekonomik şiddet uygulamış olan Emirali Şimşek’in Genel Sekreter sıfatıyla imzasının olması kadına yönelik şiddetle mücadelenin altının ne denli boşaltıldığını göstermektedir bize ve 25 Kasım kadına yönelik şiddetle mücadele günü etkinlikleri kararının-içeriğinin bir tacizcinin onayından geçmesi kadın hareketinin birikimine ve mücadele anlayışına haksızlık, saygısızlık ve hakarettir. Bütün bunlardan hareketle; KESK’in karar mekanizmalarında olanları Emirali Şimşek’e karşı yaptırım uygulamaya, işinden istifa etmek zorunda kalan kadına tazminat ödemeye ve bu olayda her ne biçimde olursa olsun sorumluluğunu yerine getirmeyen tüm muhatapları özeleştiri vermeye çağırıyoruz.
 
Sonuç olarak; cinsel taciz ve bu olaydan hareketle iş yerinde cinsel taciz nedeniyle kadınların çeşitli travmaların içine itilmemesi, bu gibi olayların sendikasından meslek odasına, derneğinden siyasi örgütüne her nerede olursa olsun tekrar yaşanmaması ve tacizcilerin yaptıklarının yanlarına kar kalmaması için; bu örgütlü karma yapıları ‘tacize karşı kadının beyanını esas alan mekanizmalar oluşturmaya ve bu mekanizmaları çalıştırmaya’ çağırıyoruz. 
 
Ayrıca; feministleri, feminist duyarlılığa ya da çokça kullanılan tabirle içselleşmiş bir “kadın duyarlılığına” sahip KESK Genel Merkezi içerisinde ve bağlı sendikalardaki bütün emek hareketi bileşenlerinden, sol siyasetlerden, Kürt Kadın Hareketi’nden kadınları, bu olaya duyarlı olmaya, bu süreçteki tüm sorumlu kesimleri her platformda kınamaya, protesto etmeye ve tacizci Emirali Şimşek’e yaptırım uygulanması yönünde baskı oluşturmaya çağırıyoruz.Unutmayalım ki tacize ve tecavüze sessiz kalmak taraf olmaktır! 
 
 
Cinsel Şiddete Karşı Kadın Platformu
Dünya Kadın Yürüyüşü
Filmmor Kadın Kooperatifi

FeministBiz Oluşumu

İstanbul AMARGİ
İzmir AMARGİ
İzmir Kadin Dayanisma Dernegi
KAMER Vakfı
Kadın Dayanışma Vakfı
Kadın Emeği ve İstihdamı Girişimi, KEİG Platformu
Kadın Emeği Çalışan Feminist Araştırmacılar Grubu, KEFA
Kadınlarla Dayanışma Vakfı, KADAV
Karadeniz Kadın Dayanışma Derneği
KAOS-GL'li Kadinlar
Mor Çatı Kadın Sığınma Vakfı
Morel'den Kadınlar
Siyahpembeüçgen'li Kadınlar
Sosyalist Feminist Kolektif
Uçan Süpürge Kadın İletişim ve Araştırma Derneği
Van Kadın Derneği, VAKAD


 
Son Eklenenler
 


copyright 2006 Feminisite.net, her hakkı saklıdır. Design by > MAJOR DESIGN WORKSHOP
www.majortanitim.com.tr